Over onze studenten

Infographic

De School of Business and Economics had in het studiejaar 2016-2017 4000 studenten, van wie 2300 een Bachelor en 1700 een Master opleiding volgden. Zie de infographic voor enkele “facts and figures”. Voor een volledig overzicht van alle Masteropleidingen, klikt u hier.

Van afstuderen naar werk

De helft van de studenten gaat al ruim voor het afstuderen op zoek naar een baan. Het oriënteren op de mogelijkheden start zelfs nog eerder, en wordt door ons sterk gestimuleerd. Circa 70% procent van de studenten heeft 3 maanden na afstuderen een baan, en na 6 maanden is dit 90%. Redenen te over om uw organisatie tijdig onder de aandacht te brengen. 

De top 8 bedrijfstakken waar onze studenten werken zijn: 

  1. Consultancy 
  2. Financial services 
  3. Fast moving consumer goods
  4. Onderwijs en onderzoek 
  5. Financiële instellingen 
  6. ICT 
  7. Trade en retail 
  8. (Rijks)overheid 

Een meerderheid van de afstudeerders treedt in dienst bij een werkgever. Het palet aan werkgevers en organisatie is gevarieerd. Circa 25% werkt bij een organisatie met meer dan 10.000 medewerkers. Bijna net zoveel alumni werken juist bij kleine organisaties met maximaal 50 medewerkers of als zelfstandig ondernemer.

Online job boards, zoals onze vacaturebank zijn een belangrijk kanaal voor het vinden van vacatures. Daarnaast weten studenten hun netwerk goed in te zetten, en daarmee net zo effectief werk te vinden als door het online reageren op vacatures. Ook stages zijn een waardevol kanaal. Uit alumni onderzoek blijkt dat FEWEB alumni ervaren dat zij tijdens hun studie goed zijn voorbereid op wat er in hun eerste baan van hen werd verwacht. 

Vooral wat betreft vaardigheden op het gebied van schrijven, presenteren en problemen oplossen en voor kwantitatieve, analytische en team-working vaardigheden vonden zij zich goed voorbereid. 

De VU heeft maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Uit onderzoek van Universum Talent Research 2016 blijkt dat dit ook voor onze studenten geldt: zij scoren niet alleen bovengemiddeld op maatschappelijke betrokkenheid maar ook op internationale mindset, en leiderschapspotentieel. 

Bronnen: Nationale Alumni Enquete 2015, FEWEB alumni survey (alumni 2008-2014), Universum Talent Research 2016.