Missie en Visie

Missie en visie

posterHet SBE Office of Career Services and Alumni Relations (CS) is het verbindingspunt voor studenten, werkgevers en opleidingen van de School for Business and Economics van de Vrije Universiteit. Het office is in 2011 gestart en in het voorjaar van 2014 uitgebreid, vanuit de behoefte studenten en jonge alumni beter op de beroepsloopbaan voor te bereiden en een sterkere binding van studenten en alumni met hun faculteit tot stand te brengen.

Voor Career Services ligt het accent op het zichtbaar maken van talent. Zowel in de bewustwording van studenten zelf als in de perceptie van werkgevers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het wetenschappelijk personeel, zodat de activiteiten van CS een samenhangend geheel vormen met het academische programma. CS heeft hierbij zowel een adviserende als uitvoerende en organiserende rol. Kernwoorden in de aanpak van CS zijn laagdrempeligheid, professionaliteit en een persoonlijke benadering.

Wat betreft Alumni Relations is de rol van CS coördinerend en initiërend, en ook op dit vlak staat samenwerking met opleidingen centraal. Voor elke opleiding wordt gestreefd naar een alumni evenement per jaar. Daarnaast wordt gestreefd naar een structurele inzet van alumni bij activiteiten vanuit de faculteit, zowel academisch als bij loopbaan events.

De Golden Circle van Career Services
De Golden Circle van Career Services
 

De visie en missie van Career Services is zichtbaar gemaakt met de ‘Golden Circle’, een model van Simon Sinek.

Why
De gemiddelde SBE student is intelligent en sociaal vaardig, en heeft toekomstige werkgevers veel te bieden. Talent verkoopt zich echter niet vanzelf. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden die niet altijd direct aan dit talent gerelateerd zijn. Career Services wil talent beter zichtbaar maken. Zowel voor de student zelf als richting de arbeidsmarkt. Career Services ondersteunt de ontsluiting van talent met een breed aanbod van loopbaan gerelateerde activiteiten. Dit moet leiden tot tevreden studenten, die betrokkenheid bij hun loopbaan ervaren vanuit de universiteit, zichzelf professioneel kunnen profileren en die gewild zijn door werkgevers.

How

  • Voor de ontwikkeling van bovengenoemde inzichten en vaardigheden, is interactie met derden– zoals alumni, docenten en werkgevers – essentieel. Het Career Services team zoekt daarom actief samenwerking met deze partners.
  • One size does not fit all. Studenten hebben niet allemaal dezelfde behoefte, en willen zich persoonlijk benaderd voelen. Het aanbod van Career Services komt daaraan tegemoet: digitaal, fysiek, individueel of in groepen. Zowel gericht op studenten die nog niet weten wat ze willen, als op de hoogvliegers die nog net wat extra’s zoeken.
  • Het Career Services team heeft professionele expertise in talent- en loopbaanontwikkeling en is daardoor in staat een professioneel aanbod neer te zetten.
  • Career Services is laagdrempelig en benaderbaar, zowel voor interne partijen (studenten en docenten) als externe partijen (werkgevers, alumni).

What
Een uitgebreid overzicht van de producten en diensten is te vinden op de pagina's van elke doelgroep.